select language:   Bългарски English
Търси

Услуги

ИТ Секюрити предлага широк спектър от услуги с добавена стойност, за да отговори дори и на най-взискателните клиенти. От управление на складовите наличности на различните доставчици и логистични услуги до работни семинари и обучения, ИТ Секюрити се стреми да отговори на потребностите на всеки партньор. Ние селектираме услуги, които директно отговарят на нуждите на Вашите клиенти.

Заедно с гореизброените услуги с добавена стойност се комбинира и нашата експертиза да предложим продукти с най-високо качество, но и на най-достъпна цена, така че да намалим Вашата обща цена на придобиване. На Ваше разположение са и знанията на нашите технически консултанти, спциалисти по проектиране на ИТ решения и приятелското отношение на целия ни екип.

Чрез интегрирано портфолио от технически знания, маркетингови умения и професионални услуги, ИТ Секюрити осигурява цялостен ресурс за своите партньори и техните клиенти:

Консултации и техническа поддръжка

Партньорството с ИТ Секюрити осигурява достъп до експертни технически познания и водещи маркетингови услуги и ИТ решения, които подобряват ефективността и увеличават печалбата от Вашите инвестиции в:

 • ИТ Сигурност
 • ИТ Инфраструктура
 • Мрежи и комуникации
 • Десктоп виртуализация

ИТ Секюрити Ви направлява в процеса на дизайн и внедряване на Вашето ИТ решение, помагайки да се осигури цялостна и продължителна във времето възвръщаемост на Вашата технологична инвестиция. Ние Ви предлагаме безплатни консултации по отношение на продуктите и инструментите в нашето портфолио, както и поддръжка в организирането на проучване относно приложимостта и внедряването на избраното решение, тестването и оценката, подготовката и валидирането на техническите предложения.


Маркетингова поддръжка

Екипът на  ИТ Секюрити комбинира дългогодишен професионален опит с дълбоки познания на тенденциите на развитие и бизнес възможностите на българския ИТ пазар.

Ние асистираме на нашите партньори в планирането и организирането на техните маркетингови кампании:

 • Бенчмаркинг
 • Клиентски семинари и уъркшопове
 • Демонстрации и изложби на ИТ решения
 • Продуктово позициониране и тестване

Обучения

ИТ Секюрити помага на партньорите и клиентите си да изграждат необходимите знания и умения за проектиране, успешно внедряване и ползване в практиката на предлаганите решения за сигурност, управление на ИТ инфраструктура и виртуализация, базирани на продуктите в нашето портфолио. Ние предлагаме широк набор от подбрани курсове за обучени (стандартни и по желание) за партньори и крайни клиенти.


  SERVICES

 • - Consultancy and technical support
 • - Marketing support
 • - Training
eXTReMe Tracker