select language:   Bългарски English
Търси

Софтуер

ИТ Секюрити се стреми да доставя иновативни софтуерни продукти на българския пазар, които добавят стойност и в максимална степен спомагат на ИТ отделите, както и на мениджмънта като цяло да бъдат улеснени ежедневните задачи и ИТ дейности, както и да се вземат адекватни и правилни бизнес решения като същевременни се намаляват разходите на организациите.

 


 

Verax Systems Corp. е производител на софтуер, улесняващ предоставянето на услуги към крайни потребители от страна на IT & Telco доставчици, както и съответствие с изискваните регулации. Софтуерния гигант доставя широка палитра от интегрирани приложения, които покриват целия жизнен цикъл от дефинирането на услугите по ИТ и комуникации -  през провизиране, доставяне и мониторинг до фактурирането й.

Научете повече за продуктите на Verax Systems...


    SERVICES

  • - Consultancy and technical support
  • - Marketing support
  • - Training
eXTReMe Tracker