select language:   Bългарски English
Търси

Heroix Longitude®

Много-функционален софтуер за мониторинг на мрежи и приложения

Работи без агенти, наблюдава производителността на мрежите и приложенията в хетерогенна среда за Windows®, Linux® и UNIX®.

Heroix Longitude® е мощен, прост и лесен за употреба софтуерен продукт, който Ви помага да управлявате Вашата ИТ инфраструктура с цел максимална производителност и наличност на ресурсите. Longitude осигурява автоматизирани, мултиплатформени функционалности от които се нуждаете за да поддържате най-високото възможно ниво на предоставяните ИТ услуги във Вашата организация. 

Максимум Резултати с Минимум Усилия и Цена

 • Без агенти
 • Без пререквизити
 • Незабавно внедряване
 • Лесен за употреба
 • Уеб-базирания интерфейс Ви позволява да наблюдавате мрежата отвсякъде. Real-time Event Monitor служи като централна конзола за бързо отстраняване на проблеми: навлизате в дълбочина за детайли и къстомизация без да напускате Event Monitor-а
 • Статистически отчети в реално време, представят индикатори за производителността, които сами сте избрали
 • Интегрирани отчети и графики за производителността за подпомагане на анализа, планиране на ресурсите и документиране на услугите
 • Скалируем за фирми от всякакъв размер: auto-discovery, монитор за събития, базиран на топологията, отчетен портал, ролева сигурност и повече...
 • Детайлна видимост: многослойни приложения, бизнес процеси, SLA-и, потребителски опит (синтетични транзакции), свързани събития в инфраструктурата, анотации за събития с данни


  SERVICES

 • - Consultancy and technical support
 • - Marketing support
 • - Training
eXTReMe Tracker